Twój koszyk jest pusty!
Twój koszyk Podsumowanie
Łącznie: 0.00 zł

Warunki reklamacji

Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać na adres e-mail: sklep@yourdailyplanner.pl w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia przez Klienta.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności.
Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 4 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia. W terminie tym Sklep udzieli odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.
Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
Nieznaczne różnice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu mogą wynikać z wykorzystania w procesie drukowania różnych drukarek. Nie może być to podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Sklep odrzucona.